Algemene Voorwaarden

1. VERKOPER
De website ConsoleKabels.be is eigendom van de Doxology Consulting gcv, met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Violetstraat 17; Telefoonnr 014/499564 ; e-mail info@consolekabels.be. Ondernemingsnummer 0897.252.374 - BTW nummer BE0897.252.374

2. ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Doxology Consulting gcv. De voorwaarden zijnvoor een ieder toegankelijk en opgenomen op deze internetsite van Doxology Consulting gcv. Op verzoek zenden wij u eenschriftelijk exemplaar.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Doxology Consulting gcv behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Doxology Consulting gcv erkend.

Doxology Consulting gcv garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

3. LEVERING
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal Doxology Consulting gcv bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van Doxology Consulting gcv zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Doxology Consulting gcv geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4. PRIJZEN
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn in EURO`s, inclusief recupel bijdrage en 21% BTW.

5. HERROEPINGSRECHT / RETOURNEREN
De koper heeft het recht om (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen zonder betaling van boete of opgave van reden te retourneren. De verzendingskosten en -risico hiervan vallen ten laste van de koper. Het betaalde bedrag wordt teruggestort zodra de goederen terug in het bezit zijn van Doxology Consulting gcv. De goederen dienen in ongebruikte staat te zijn en in de originele verpakking te zitten vergezeld van eventuele accessoires en/of documentatie.

Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.

Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Neem contact met ons op via info@consolekabels.be om een retour of aan te vragen.

6. GARANTIE
Op al onze producten is de wettelijke garantie van toepassing conform EU richtlijn 99/44/EG en artikel 1640 van het Burgerlijk Wetboek .

Neem contact met ons op via info@consolekabels.be om een garantie-procedure op te starten.

7. GEGEVENSBEHEER EN PRIVACY
Dhr P Smets is de Functionaris Gegevensbescherming van Doxology Consulting gcv en bereikbaar via info@consolekabels.be.

Doxology Consulting gcv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@consolekabels.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Doxology Consulting gcv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Doxology Consulting gcv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Doxology Consulting gcv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma`s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Doxology Consulting gcv) tussen zit.

Doxology Consulting gcv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren uitsluitend de wettelijke bewaartermijnen.

Doxology Consulting gcv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Doxology Consulting gcv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doxology Consulting gcv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Doxology Consulting gcv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Google Analytics ( tracking cookie ) : Metingen ivm uw websitegebruik
Google AdWords ( tracking cookie ) : Metingen over hoe u ons gevonden heeft op internet
Facebook ( Social Media cookie) : Facebook `like` functionaliteit. Deze cookie wordt beheerd door Facebook

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Doxology Consulting gcv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@consolekabels.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Doxology Consulting gcv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@consolekabels.be(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2020 ConsoleKabels.be | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
English text below. Op deze website worden zogenaamde “cookies” gebruikt, dit zijn kleine informatiebestanden die door de browser op uw computer of toestel worden opgeslagen zodat de informatie niet opnieuw moet worden ingegeven bij een volgend bezoek aan de website. De cookies op deze website worden gebruikt om uw instellingen en winkelmandje te onthouden, om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen en om ons toe te laten het gebruik van de website te optimaliseren. Er worden geen gegevens verzameld waarmee de bezoekers van de site kunnen worden geïdentificeerd. U kunt in uw browser het gebruik van deze cookies uitschakelen. Dit kan leiden tot een minder optimale navigatie op de site. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder de rubriek “Help” in de meeste browsers. Hieronder vindt u een overzicht van de cookies waar deze website gebruik van maakt: Shopping Cart ( functional cookie) : Bijhouden van de winkelwagen Cookie selection ( functional cookie) : Uw toelating tot gebruik van cookies Google Analytics ( tracking cookie ) : Metingen ivm uw websitegebruik Google AdWords ( tracking cookie ) : Metingen over hoe u ons gevonden heeft op internet Facebook ( Social Media cookie) : Facebook 'like' functionaliteit. Deze cookie wordt beheerd door Facebook What is a cookie ? A cookie is a small text file that is sent to your computer. When you visit a website Both this website and other parties may place cookies . What are cookies used for? This website uses cookies to improve . Ease of use and performance of the website Using cookies , we make sure to include that you do not always receive the same information when you visit our site or enter . Cookies make surfing the site so much more pleasant . There are different types of cookies . This website uses persistent cookies and session cookies. Permanent cookies : Allows the website can be set to your preferences. For example, to your consent to allow cookies to remember. As a result, you do not have to repeat so you save time and easily navigate through the online store . Your preferences Persistent cookies can be removed via the settings of your browser . Session cookies : Using a session cookie , we can see which parts of the website you have viewed this visit . We can therefore adapt to the surfing behavior of our visitors as possible. Webshop These cookies are automatically deleted when you close your browser . With the specific purpose of this Web site places cookies ? This web site places cookies for the following reasons : Shopping Cart ( functional cookie) : Remember what products are in your shopping cart. Without this cookie , you can order any products or in your shopping basket . Cookie selection ( functional cookie) : Remember that you have given to the placing of cookies our permission . Google Analytics ( tracking cookie ) : Measure how you use the website and how you found us and reports in attempt to gain insight here . Google AdWords ( tracking cookie ) : we measure how you use the website and how you found us. We use this knowledge to improve . Our AdWords campaigns Facebook ( Social Media cookie) : This cookie is possible to 'like' our Facebook page . This button works through code from Facebook itself originates . How can I manage or delete cookies ? Generally, cookies can be managed , edited and deleted by your browser . More information on and off , and cookies can be found in the instructions and / or using the help function of your browser .